Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Jakość

Doskonale znamy wszystkie produkty, które mamy w ofercie. Zawsze dokładnie kontrolujemy sprzęt przy dostawie i po jego dostarczeniu do klienta, a w razie problemów bądź usterek wymieniamy wadliwy towar. Jakość stanowi dla nas priorytet, dlatego wszystkie produkty poddajemy drobiazgowej kontroli. Nasz system kontroli jakości jest zgodny z wymogami naszego partnera firmy Siemens Healthcare, z którym podpisaliśmy umowę QAA (quality assurance agreement). Umowa ta dotyczy zapewnienia odpowiedniej jakości towarów i usług oferowanych przez naszą firmę. Dzięki temu, że spełniamy tak wysoko postawione wymagania jesteśmy w stanie zapewnić najwyższą jakość usług wszystkim naszym klientom.

Status wytwórcy i dbałość o markę skłania nas do monitorowania wszelkich zmian w ustawach i rozporządzeniach, a zwłaszcza w wymogach Ustawy o wyrobach medycznych i Dyrektywy Rady 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych. Jesteśmy zatem na bieżąco z wszystkimi obowiązującymi normami i w każdej chwili możemy służyć w tym zakresie aktualnymi informacjami. Co więcej, wciąż się doskonalimy i rozwijamy. W myśl polityki zarządzania przez jakość:  dążymy do podniesienia standardów naszych usług na wszystkich płaszczyznach. W tym celu kładziemy nacisk na ciągłą edukację naszych pracowników, ponadto organizujemy szkolenia dla współpracowników i klientów. Ostatnio przeprowadziliśmy serię szkoleń poświęconych leczeniu ran odleżynowych, a obecnie planujemy organizację konferencji dotyczącej projektowania szpitali pod kątem ich przystosowania do opieki bariatrycznej.

Nasz system kontroli jakości ma za zadanie zapewnienie optymalnej jakości oferowanych produktów. Ze strony dostawcy oznacza to wypełnianie szeregu zobowiązań, głównie w zakresie dokumentacji i serwisowania. Opracowywania i prowadzenia odpowiedniej dokumentacji technicznej dla dostarczonego sprzętu przez minimum 5 lat. Dokumentacja pozwala na identyfikację dostarczonego sprzętu i prowadzonych działań serwisowych, potwierdzenie spełnienia wymagań ważnych dla określonych numerów seryjnych, w tym zgodności z wymaganiami Dyrektywy Rady 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych oraz Ustawy o wyrobach medycznych. Obsługi procedur serwisowych przez przeszkolony personel posiadający autoryzację wytwórcy oraz dokumentowania prowadzonych czynności serwisowych. Prowadzenia prac serwisowych  przez wykwalifikowany personel przy użyciu odpowiednio skalibrowanych narzędzi zgodnie z zasadami BHP. Obejmuje to również prowadzenie czynności serwisowych dla elektrycznych wyrobów medycznych przez pracownika posiadającego uprawnienia Stowarzyszenia Elektryków Polskich, przeszkolonego z zakresu używania aparatury pomiarowej oraz z zakresu normy PN-EN 62353 Medyczne urządzenia elektryczne – badania okresowe i badania po naprawie medycznych urządzeń elektrycznych, uprawnionego do wystawiania odpowiednich certyfikatów potwierdzających przeprowadzenie badań według powyższej normy. Prowadzenia przeglądów okresowych, napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych zgodnie z listą czynności serwisowych.